MEDİ PROTECT 4 OA Yan Barlı Ayarlanılabilir Eklemli Diz Ortezi

Kategori: .
Ürün Açıklaması

Anterior-posterior tibial yer değiştirmeyi kontrol etmek için 4-noktadan destekli ve varus/valgus baskısına bağlı ağrıyı ve yükü 3-noktadan hafifleten diz ortezi Özellikle unilateral osteoartritle kombine kompleks bağ instabilitelerinin ve ileri unilateral osteoartritin konservatif tedavisi Tibia başı kırığı, kıkırdak cerrahisi, menisküs tamiri, korreksiyon osteotomisi sonrası postoperatif basıncın azaltılması ve kompartmanların korunması Medial ya da lateral kompartman basınçlarının azaltılmasının gerektiği çapraz bağ instabiliteleri Diz instabilitelerinin fonksiyonel pre ya da postoperatif bakımı Koruma, stabilizasyon, ağrı giderilmesi ve mobilizasyonun restorasyonu Etkilenmiş kompartmanı yükü azaltacak şekilde uygun bir varus ya da valgus pozisyonuna getiren 3-nokta prensibiyle, medial ya da lateral kompartman basıncının hafifletilmesi
Osteoartrite neden olan diz instabilitesinin etkisine karşı yönde çalışan 4-nokta prensibiyle dizin stabilizasyonu
Hiperekstansiyona karşı koruma sağlanması ve ürünün fleksiyon/ekstansiyon limitasyonu imkanı sunması Diz eklemine yakından uygulanan kesin ve etkili varus/valgus baskısı 3 noktadan baskı sistemi için iskelet içinde geniş, etkin darbe emici pedler Torsiyonel kuvvetleri azaltmak için şekil verilebilen iskelet tasarımı Ultradüz, çok düşük ağırlıklı ve çıkıntısız iskelet ve menteşe yapısı Etkilenmiş kompartmanı yükü azaltacak şekilde uygun bir varus ya da valgus pozisyonuna getiren 3-nokta prensibiyle, medial ya da lateral menteşe kompartman basıncının hafifletilmesi Osteoartrite neden olan diz instabilitesinin etkisine karşı yönde çalışan 4-nokta prensibiyle dizin stabilizasyonu 0̊, 10̊, 20̊, 30̊, 45̊ açılarda ekstansiyon limitasyonu
0̊, 10̊, 20̊, 30̊, 45̊, 60̊, 75̊, 90̊, 120̊ açılarda fleksiyon limitasyonu 0̊, 10̊, 20̊, 30̊, 45̊ açılarda immobilizasyon