MEDİ 4C Spinal Hiperektansiyon Ortezi

Kategori: .
Ürün Açıklaması

Lomber ve alt torasik vertebralaryn stabil kompresyon kırıkları.İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu.
Torasik ve lomber omurganın osteoporotik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon.Stabil olmayan vertebral gövde kırıklarının açık cerrahisi sonrasında geçici ortotik bakım.Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve etastazlarında sürekli ortotik bakım.Vertebral gövdelerin tümör ve metastazlarının cerrahisi sonrasında post-operatif ortotik bakımında- ortezlemesinde.İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım.
Vertebral kolonun hiperekstansiyonu sagittal düzlemde stabilizasyon sağlar.Subklavikuler ekstansiyon pedleriyle rotasyonal stabilite sınırlanır.Stabil yapı iskeleti ile lateral fleksiyonu kısıtlar.Üç boyuttaki sınırsız ayarlama ile vücuda mükemmel uyum.Yeni patentli dişli mandal birleştirici,basit ve güvenli kullanım.Yeni patentli Ratchet kilit sayesinde kolayca korseyi kapatabilme.Akut ve post-operatif vakalarda hızlı uygulama.Hasta-dostu pedler ve düşük ağırlık nedeniyle çok rahat giyilebilme.Ratchet kilidin önde yer alması kapatma sırasında rotasyonel hareketleri önler.Medi 4C Spinal hiperekstansiyon ortezi Disk ameliyatları sonrasında immobilizasyonu sağlamak amaçlı kullanılır.Omurgada oluşan çökme kırıklarında stabilizasyonu sağlar.Sabit yapısı ile  lateral fleksiyonu kısıtlar.Üç kademe de sınır olmadan ayar yapabilme olanağı ile anatomik yapıya uyum sağlama özelliği mevcuttur.Gövde ortezi akut durumlarda ve ameliyat sonrası hızlı ve kolay uygulama sağlar.Kilit kontrol merkezinin önde olması kilit kapatma sırasında rotasyon hareketlerini engeller.Karın boşluğu göğüs üstünden destek alarak kaymayı engellemektedir.Dış iskeletin hafif olması ve iç kısmının yumuşak pedlerle donatılması konfor ve kolaylığı sağlar.Medikal ortezler tedavi aşamalarında tedaviye büyük katkı sağlamaktadır.