Cerviflex Miami boyunluk

Kategori: .
Ürün Açıklaması

Trakeostomi açıklığı vardır.Mandibula ve sternum yüksekliği 6 kademede ayarlanabilir.Acil hasta transferinde,servikal omurga çatlaklarında,ileri derece kifotik durumlarda,post-operatif ve post travmatik dönemlerde kullanılır.Universal Tek boydur.Ön parçası hastaya uygulandıktan sonra bilateral mavi pimler dışa doğru çekilir.Serbest kalan mandibular destek ile istenen fleksiyon - ekstansiyon açısı ayarlanır.Her iki tarafta yer alan numaraların aynı olmasına dikkat edilmelidir.Daha sonra pimler içe doğru itilerek mandibular destek kilitlenir.Oksipital parça yerine oturtulup velkro bantları ile sabitlenir.Cerviflex Miami boyunluk hastaların acil nakil transverleri sırasında,servikal bölgedeki çatlaklarda ve servikal bölgenin koruma altına alınmasında kullanılmaktadır.Üniversal boy olması her boyun yapısına uyumluluğu sağlar.Boyun bölgesinde fleksiyon ve ekstansiyon ayarı yapılabilmektedir.Fleksiyon ekstansiyon ayarı yaprken pimler yardımı ile açılarak ayarı yapılır yaylı pimler ayar yapıldıktan sonra bırakılır,yan kısımlarındaki numaralar her iki tarafı da aynı seviye ayarlamak için yardımcı olmaktadır.Ameliyat sonrası ve travma sonrasında tedavi sürecinde kullanılmaktadır.Güçlü velkro bandajları ile sabitlik etkisi arttırılmaktadır.